GIỚI THIỆU
Lĩnh Vực Sản Xuất

 
  TVmeC là nhãn hiệu của các sản phẩm do nhà máy Điện Cơ Trí Việt sản xuất gồm có :


 A - TỦ ĐIỆN

 A1  TỦ ĐIỆN CHÍNH                                 Main Switch Board (MSB)
                                           
 A2 TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI     Distribution board (DB)
 A3 TỦ ĐẢO NGUỒN ĐIỆN   

 Auto Transfer Switch (ATS)
 Manual Transfer Switch (MTS)

 A4 TỦ ĐIỆN BÙ Capacitor Panel                            
 A5 TỦ ĐIỀU KHIỂN Control Panel
 A6 TỦ ĐO LƯỜNG Metering Panel

 

 


 B - GIÁ ĐỠ CÁP

 B1   THANG CÁP                                        Cable Ladder                              
 B2 MÁNG CÁP  Cable Duct or Trunking                
 B3 KHAY CÁP Cable Tray
 B4 CÁC PHỤ KIỆN                     Accessories

 

 

 
 
 C - THIẾT BỊ ĐIỆN CƠ

 C1 MÁY BIẾN ÁP HA/HA         

 Transformer  LV/LV

 C2   MÁY BIẾN ÁP CHỈNH LƯU    Transformer - Rectifier
 C3 VỎ CÁCH ÂM MÁY PHÁT ĐIỆN Sound roof canopy
 C4 BẢN KIỂM ĐỊNH ĐIỆN NĂNG KẾ KWHM testing panel
 C5 XE NẠP ĐIỆN LAPTOP Laptop charging cart
 C6 CUỘN KHÁNG KHỞI ĐỘNG Starting  reactor
 C7 CUỘN KHÁNG HOẠ TẦN Harmonic reactor
 C8

 BẢO TRÌ, SỬA CHỮA MPĐ, ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Maintenance, Repairing Electrical Generator & Motor