Danh mục dự án 3

Danh mục dự án 3

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH (BIS)

P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức