TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH (BIS)

TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH (BIS)

Back
Công trình

Trường Quốc Tế Anh (BIS)

Cung cấp

Hệ thống điện, tủ điện

Địa điểm

P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức

Thời gian thực hiện

năm 2014 - Nay

Other Project

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT