CHUNG CƯ CAO CẤP HOPE GARDEN

CHUNG CƯ CAO CẤP HOPE GARDEN

Back
Công trình

Chung cư cao cấp HOPE GARDEN

Cung cấp

Tủ điện, thang máng cáp

Địa điểm

Quận Tân Bình, TP.HCM

Thực hiện

năm 2017-2019

Other Project

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

CHUNG CƯ HQC BÌNH CHÁNH

CHUNG CƯ HQC BÌNH CHÁNH

CHUNG CƯ HƯNG PHÁT 1,2

CHUNG CƯ HƯNG PHÁT 1,2

CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚC YÊN 1,2

CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚC YÊN 1,2