CHUNG CƯ HƯNG PHÁT 1,2

CHUNG CƯ HƯNG PHÁT 1,2

Back
Công trình

Chung cư cao cấp Hưng Phát

Cung cấp

Tủ điện

Địa điểm

Quận 7

Thời gian thực hiện

Hưng Phát 1: năm 2014 - Hưng Phát 2: năm 2018

Other Project

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

CHUNG CƯ CAO CẤP HOPE GARDEN

CHUNG CƯ CAO CẤP HOPE GARDEN

CHUNG CƯ HQC BÌNH CHÁNH

CHUNG CƯ HQC BÌNH CHÁNH

CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚC YÊN 1,2

CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚC YÊN 1,2