NHÀ MÁY VINA SHOWA

NHÀ MÁY VINA SHOWA

Back
Công trình

Nhà máy VINA SHOWA

Cung cấp

Tủ điện

Địa điểm

KCN VSIP1, Bình Dương

Thời gian thực hiện

năm 2014

Other Project

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY FORMOSA HÀ TĨNH

NHÀ MÁY FORMOSA HÀ TĨNH

NHÀ MÁY LỐP XE SAILUN

NHÀ MÁY LỐP XE SAILUN

NHÀ MÁY THÉP PEB 1,2 và 3

NHÀ MÁY THÉP PEB 1,2 và 3