NHÀ MÁY FORMOSA HÀ TĨNH

NHÀ MÁY FORMOSA HÀ TĨNH

Back
Công trình

Nhà máy FORMOSA

Cung cấp

Thang máng cáp

Địa điểm

Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh

Thời gian thực hiện

năm 2014

Other Project

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY VINA SHOWA

NHÀ MÁY VINA SHOWA

NHÀ MÁY LỐP XE SAILUN

NHÀ MÁY LỐP XE SAILUN

NHÀ MÁY THÉP PEB 1,2 và 3

NHÀ MÁY THÉP PEB 1,2 và 3