TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH (BIS)

TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH (BIS)

Trở về
Công trình

Trường Quốc Tế Anh (BIS)

Cung cấp

Hệ thống điện, tủ điện

Địa điểm

P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức

Thời gian thực hiện

năm 2014 - Nay

Dự án khác

HỆ THỐNG PHÒNG PET/CT VÀ CYCLOTRON – BV CHỢ RẪY

HỆ THỐNG PHÒNG PET/CT VÀ CYCLOTRON – BV CHỢ RẪY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT

TRƯỜNG QUỐC TẾ TPHCM (ISHCMC)

TRƯỜNG QUỐC TẾ TPHCM (ISHCMC)

TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN (SSIS)

TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN (SSIS)