Tủ phân phối chính hạ thế

Tủ phân phối chính hạ thế

10sản phẩm được tìm thấy.

Tủ đóng ngắt tổng

MSB

Tủ đóng ngắt tổng & tụ bù

MSB+CAP

Tủ phân phối chính

MDB

Tủ phân phối chính & tụ bù

MDB+CAP

Tủ chuyển nguồn tự động (dạng đứng)

ATSB-STAND

Tủ chuyển nguồn tự động (dạng treo)

ATSB-MOUNT

Tủ bù hạ thế công suất phản kháng

LOW-CAPB-REACTOR

Tủ bù trung thế công suất phản kháng

MED-CAPB-REACTOR

Tủ hòa đồng bộ máy phát điện

GSB

Tủ hòa đồng bộ máy biến áp

TSB