Sản phẩm

Sản phẩm

Tủ đóng ngắt tổng

Mã sản phẩm: MSB

Tủ đóng ngắt tổng & tụ bù

Mã sản phẩm: MSB+CAP

Tủ phân phối chính

Mã sản phẩm: MDB

Tủ phân phối chính & tụ bù

Mã sản phẩm: MDB+CAP

Tủ chuyển nguồn tự động (dạng đứng)

Mã sản phẩm: ATSB-STAND

Tủ chuyển nguồn tự động (dạng treo)

Mã sản phẩm: ATSB-MOUNT

Tủ bù hạ thế công suất phản kháng

Mã sản phẩm: LOW-CAPB-REACTOR

Tủ bù trung thế công suất phản kháng

Mã sản phẩm: MED-CAPB-REACTOR

Tủ hòa đồng bộ máy phát điện

Mã sản phẩm: GSB

Tủ hòa đồng bộ máy biến áp

Mã sản phẩm: TSB

Tủ phân phối (dạng đứng)

Mã sản phẩm: DB-STAND

Tủ phân phối (dạng treo)

Mã sản phẩm: DB-MOUNT