Tủ phân phối và điều khiển

Tủ phân phối và điều khiển

13sản phẩm được tìm thấy.

Tủ phân phối (dạng đứng)

DB-STAND

Tủ phân phối (dạng treo)

DB-MOUNT

Tủ phân phối (dạng âm tường)

DB-MOUNT

Tủ điện ổ cắm

DB-SOCKET

Hộp điện ổ cắm

BOX-SOCKET

Tủ MCC (Khởi động trực tiếp)

MCC-KDTT

Tủ MCC (Khởi động mềm)

MCC-SS

Tủ MCC (Biến tần) – Tủ khung

MCC-INV-FRAME

Tủ MCC (Biến tần) – Tủ thường

MCC-INV-MED

Tủ điều khiển dây chuyền sản xuất tự động

MCC-PL

Tủ điều khiển PCCC

MCC-PCCC

Tủ điện kế đo lường

DKDL