Nhà máy

Nhà máy

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

KCN Hiệp Phước, H.Nhà Bè

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF – FSC VIỆT NAM

KCN Nam Đồng Phú, Bình Phước

NHÀ MÁY SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA

KCN Amata, Đồng Nai

NHÀ MÁY CAMSO

KCN VSIP 2A, Bình Dương

NHÀ MÁY HAPPY SMART FURNISHINGS

KCN VSIP 2A, Bình Dương

NHÀ MÁY FAR EASTERN APPAREL

KCN VSIP 2A, Bình Dương

NHÀ MÁY TAINAN ENTERPRISES VIETNAM

KCN Bình Hiệp, Long An

NHÀ MÁY ASIA DRAGON 1,2

KCN Tân Tạo, TP.HCM

CTY BRENNTAG VIETNAM

TP.HCM & Đồng Nai