Tuyển dụng

Môi trường làm việc
tại Điện Cơ Trí Việt

Chính sách Nhân sự được Điện Cơ Trí Việt xây dựng với mục đích đưa nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh của Công ty, được thể hiện đồng bộ từ chính sách tuyển dụng, đào tạo – phát triển, lương – thưởng – phúc lợi, các chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và phát triển văn hóa doanh nghiệp để giữ và thu hút nhân tài, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ nhân viên được làm việc tốt nhất, được phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.

Văn hóa
doanh nghiệp

Văn hóa Điện Cơ Trí Việt đề cao sự chuyên nghiệp, sáng tạo và kỷ luật. Cần mẫn, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao cùng tinh thần tập thể hỗ trợ nhau cùng tiến bộ là một đặc tính quan trọng của tư tưởng Điện Cơ Trí Việt.

Cơ hội thăng tiến

Điện Cơ Trí Việt đã là doanh nghiệp trên nhiều năm xây dựng và phát triển. Công ty đã xây dựng được một tổ chức với cấu trúc điều hành và hoạt động tốt nhất - nền tảng cho sự phất triển vững mạnh của công ty trong tương lai. Nhân sự của Điện Cơ Trí Việt luôn có được hệ thống đánh giá đúng mực để nhìn nhận sự cống hiến, hỗ trợ phát triển.

Chính sách nhân sự

Điện Cơ Trí Việt luôn tìm kiếm nhân sự tài năng và phù hợp với Văn hóa công ty. Giao cho nhân sự giỏi nhất cơ hội tốt nhất với mục tiêu thật rõ ràng để nhân sự phát triển và gắn kết bền lâu cùng công ty là chiến lược xuyên xuốt nhất quán.

Quy chuẩn
tuyển dụng

Mỗi vị trí, chức danh công việc thuộc các bộ phận tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực hoạt động và sản xuất, kinh doanh của công ty đều có những tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng riêng và được thực hiện theo cùng một quy trình, quy chuẩn tuyển dụng của công ty.

Danh sách tuyển dụng

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐĂNG TUYỂN SỐ LƯỢNG PHÒNG BAN HẠN NỘP HỒ SƠ
01 Tuyển dụng demo HẾT HẠN 1 Phòng kế toán 31/12/2022
02 Kế toán trưởng HẾT HẠN 1 Phòng kế toán 31/12/2022
03 Trợ lý văn phòng HẾT HẠN 1 Hành chính nhân sự 31/12/2021
04 Trưởng phòng Maketing HẾT HẠN 1 Phòng Marketing 31/12/2021
05 Chuyên viên Designer – Graphic HẾT HẠN 1 Phòng Marketing 31/12/2021
06 Nhân viên Kỹ thuật Kiến trúc 3D HẾT HẠN 2 PHÂN XƯỞNG THI CÔNG 31/12/2021
07 Nhân viên Kỹ thuật thi công Sản xuất Mô hình HẾT HẠN 4 PHÂN XƯỞNG THI CÔNG 31/12/2021