CHUNG CƯ HƯNG PHÁT 1,2

CHUNG CƯ HƯNG PHÁT 1,2

Trở về
Công trình

Chung cư cao cấp Hưng Phát

Cung cấp

Tủ điện

Địa điểm

Quận 7

Thời gian thực hiện

Hưng Phát 1: năm 2014 - Hưng Phát 2: năm 2018

Dự án khác

CHUNG CƯ PARK LEGEND

CHUNG CƯ PARK LEGEND

CHUNG CƯ CAO CẤP HOPE GARDEN

CHUNG CƯ CAO CẤP HOPE GARDEN

CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚC YÊN 1,2

CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚC YÊN 1,2

CHUNG CƯ HQC BÌNH CHÁNH

CHUNG CƯ HQC BÌNH CHÁNH

CHUNG CƯ KIM TÂM HẢI

CHUNG CƯ KIM TÂM HẢI