NHÀ MÁY FORMOSA HÀ TĨNH

NHÀ MÁY FORMOSA HÀ TĨNH

Trở về
Công trình

Nhà máy FORMOSA

Cung cấp

Thang máng cáp

Địa điểm

Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh

Thời gian thực hiện

năm 2014

Dự án khác

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF – FSC VIỆT NAM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF – FSC VIỆT NAM

NHÀ MÁY SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA

NHÀ MÁY SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA

NHÀ MÁY CAMSO

NHÀ MÁY CAMSO

NHÀ MÁY HAPPY SMART FURNISHINGS

NHÀ MÁY HAPPY SMART FURNISHINGS