KHU NGHỈ DƯỠNG SALINDA PHÚ QUỐC

KHU NGHỈ DƯỠNG SALINDA PHÚ QUỐC

Trở về
Công trình

Khu nghỉ dưỡng Salinda Phú Quốc

Cung cấp

Tủ điện

Địa điểm

xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang

Thời gian thực hiện

năm 2012

Dự án khác

KHU BIỆT THỰ VƯỜN GARDEN HOME

KHU BIỆT THỰ VƯỜN GARDEN HOME

BẾN XE LIÊN TỈNH ĐÀ LẠT

BẾN XE LIÊN TỈNH ĐÀ LẠT

CHỢ AN ĐÔNG

CHỢ AN ĐÔNG

CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỦ ĐỨC

CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỦ ĐỨC