NHÀ MÁY CAMSO

NHÀ MÁY CAMSO

Trở về
Công trình

Nhà máy CAMSO

Cung cấp

Tủ, điện

Địa điểm

KCN VSIP 2A, Bình Dương

Thời gian thực hiện

năm 2015 & 2019

Dự án khác

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF – FSC VIỆT NAM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF – FSC VIỆT NAM

NHÀ MÁY SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA

NHÀ MÁY SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA

NHÀ MÁY HAPPY SMART FURNISHINGS

NHÀ MÁY HAPPY SMART FURNISHINGS

NHÀ MÁY FAR EASTERN APPAREL

NHÀ MÁY FAR EASTERN APPAREL