NHÀ MÁY SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA

NHÀ MÁY SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA

Trở về
Công trình

Nhà máy sản phẩm công nghiệp Toshiba

Cung cấp và lắp đặt

Hệ thống điện, tủ điện, thang máng cáp

Địa Điểm

KCN Amata, Đồng Nai

Thực hiện

Năm 2015 - Nay

Dự án khác

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF – FSC VIỆT NAM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF – FSC VIỆT NAM

NHÀ MÁY CAMSO

NHÀ MÁY CAMSO

NHÀ MÁY HAPPY SMART FURNISHINGS

NHÀ MÁY HAPPY SMART FURNISHINGS

NHÀ MÁY FAR EASTERN APPAREL

NHÀ MÁY FAR EASTERN APPAREL