NHÀ MÁY TAINAN ENTERPRISES VIETNAM

NHÀ MÁY TAINAN ENTERPRISES VIETNAM

Trở về
Công trình

Nhà máy TAINAN ENTERPRISES VIETNAM

Cung cấp và lắp đặt

Tủ điện, thang máng cáp

Địa Điểm

KCN Bình Hiệp, Long An

Thực hiện

2016-2018

Dự án khác

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF – FSC VIỆT NAM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF – FSC VIỆT NAM

NHÀ MÁY SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA

NHÀ MÁY SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA

NHÀ MÁY CAMSO

NHÀ MÁY CAMSO

NHÀ MÁY HAPPY SMART FURNISHINGS

NHÀ MÁY HAPPY SMART FURNISHINGS