CAO ỐC VĂN PHÒNG KHANG THÔNG

CAO ỐC VĂN PHÒNG KHANG THÔNG

Trở về
Công trình

Cao ốc văn phòng KHANG THÔNG

Cung cấp

Tủ điện, thang máng cáp

Địa điểm

Quận 1, TP.HCM

Thực hiện

năm 2007

Dự án khác

CHUNG CƯ PARK LEGEND

CHUNG CƯ PARK LEGEND

CHUNG CƯ CAO CẤP HOPE GARDEN

CHUNG CƯ CAO CẤP HOPE GARDEN

CHUNG CƯ HƯNG PHÁT 1,2

CHUNG CƯ HƯNG PHÁT 1,2

CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚC YÊN 1,2

CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚC YÊN 1,2

CHUNG CƯ HQC BÌNH CHÁNH

CHUNG CƯ HQC BÌNH CHÁNH