CHUNG CƯ PARK LEGEND

CHUNG CƯ PARK LEGEND

Trở về
Công trình

Chung cư PARK LEGEND

Cung cấp

Thang máng cáp

Địa điểm

Quận Tân Bình, TP.HCM

Thực hiện

năm 2019

Dự án khác

CHUNG CƯ CAO CẤP HOPE GARDEN

CHUNG CƯ CAO CẤP HOPE GARDEN

CHUNG CƯ HƯNG PHÁT 1,2

CHUNG CƯ HƯNG PHÁT 1,2

CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚC YÊN 1,2

CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚC YÊN 1,2

CHUNG CƯ HQC BÌNH CHÁNH

CHUNG CƯ HQC BÌNH CHÁNH

CHUNG CƯ KIM TÂM HẢI

CHUNG CƯ KIM TÂM HẢI