CHUNG CƯ GREEN HILLS

CHUNG CƯ GREEN HILLS

Trở về
Công trình

Chung cư Green Hills

Cung cấp

Tủ điện

Địa điểm

Quận Bình Tân, TP.HCM

Thời gian thực hiện

năm 2014

Dự án khác

CHUNG CƯ PARK LEGEND

CHUNG CƯ PARK LEGEND

CHUNG CƯ CAO CẤP HOPE GARDEN

CHUNG CƯ CAO CẤP HOPE GARDEN

CHUNG CƯ HƯNG PHÁT 1,2

CHUNG CƯ HƯNG PHÁT 1,2

CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚC YÊN 1,2

CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚC YÊN 1,2

CHUNG CƯ HQC BÌNH CHÁNH

CHUNG CƯ HQC BÌNH CHÁNH