CHUNG CƯ KIM TÂM HẢI

CHUNG CƯ KIM TÂM HẢI

Trở về
Công trình

Chung cư Kim Tâm Hải

Cung cấp

Tủ điện, thang máng cáp

Địa Điểm

Quận 12, TP.HCM

Thực hiện

năm 2013-2015

Dự án khác

CHUNG CƯ PARK LEGEND

CHUNG CƯ PARK LEGEND

CHUNG CƯ CAO CẤP HOPE GARDEN

CHUNG CƯ CAO CẤP HOPE GARDEN

CHUNG CƯ HƯNG PHÁT 1,2

CHUNG CƯ HƯNG PHÁT 1,2

CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚC YÊN 1,2

CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚC YÊN 1,2

CHUNG CƯ HQC BÌNH CHÁNH

CHUNG CƯ HQC BÌNH CHÁNH