CHUNG CƯ LỮ GIA PLAZA

CHUNG CƯ LỮ GIA PLAZA

Trở về
Công trình

Chung cư Lữ Gia Plaza

Cung cấp

Thiết kế hệ thống điện

Địa Điểm

Quận 11, TP.HCM

Thực hiện

năm 2010

Dự án khác

CHUNG CƯ PARK LEGEND

CHUNG CƯ PARK LEGEND

CHUNG CƯ CAO CẤP HOPE GARDEN

CHUNG CƯ CAO CẤP HOPE GARDEN

CHUNG CƯ HƯNG PHÁT 1,2

CHUNG CƯ HƯNG PHÁT 1,2

CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚC YÊN 1,2

CHUNG CƯ CAO CẤP PHÚC YÊN 1,2

CHUNG CƯ HQC BÌNH CHÁNH

CHUNG CƯ HQC BÌNH CHÁNH