NHÀ MÁY SAIGON PRECISION

NHÀ MÁY SAIGON PRECISION

Trở về
Công trình

Nhà máy SAIGON PRECISION

Cung cấp và lắp đặt

Tủ điện và thang máng cáp

Địa Điểm

KCX Linh Trung 1, TP.HCM

Thực hiện

năm 2015

Dự án khác

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF – FSC VIỆT NAM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF – FSC VIỆT NAM

NHÀ MÁY SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA

NHÀ MÁY SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA

NHÀ MÁY CAMSO

NHÀ MÁY CAMSO

NHÀ MÁY HAPPY SMART FURNISHINGS

NHÀ MÁY HAPPY SMART FURNISHINGS