NHÀ MÁY TAISEI BIJUTSU PRINTING

NHÀ MÁY TAISEI BIJUTSU PRINTING

Trở về
Công trình

Nhà máy TAISEI BIJUTSU PRINTING

Cung cấp

Tủ điện và thang máng cáp

Địa điểm

KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Thời gian thực hiện

năm 2009

Dự án khác

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF – FSC VIỆT NAM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF – FSC VIỆT NAM

NHÀ MÁY SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA

NHÀ MÁY SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA

NHÀ MÁY CAMSO

NHÀ MÁY CAMSO

NHÀ MÁY HAPPY SMART FURNISHINGS

NHÀ MÁY HAPPY SMART FURNISHINGS