NHÀ MÁY VINA WASHIN ALUMINIUM

NHÀ MÁY VINA WASHIN ALUMINIUM

Trở về
Công trình

Nhà máy VINA WASHIN ALUMINIUM

Cung cấp

Tủ điện & sửa chữa motor

Địa điểm

KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Thời gian thực hiện

năm 2014 & 2019

Dự án khác

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF – FSC VIỆT NAM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN MDF – FSC VIỆT NAM

NHÀ MÁY SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA

NHÀ MÁY SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA

NHÀ MÁY CAMSO

NHÀ MÁY CAMSO

NHÀ MÁY HAPPY SMART FURNISHINGS

NHÀ MÁY HAPPY SMART FURNISHINGS