HỆ THỐNG PHÒNG PET/CT VÀ CYCLOTRON – BV CHỢ RẪY

HỆ THỐNG PHÒNG PET/CT VÀ CYCLOTRON – BV CHỢ RẪY

Trở về
Công trình

Hệ thống phòng PET/CT và CYCLOTRON

Cung cấp

Hệ thống M&E, ĐHKK

Địa điểm

Quận 5, TP.HCM

Thời gian thực hiện

năm 2008-2009

Dự án khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT

TRƯỜNG QUỐC TẾ TPHCM (ISHCMC)

TRƯỜNG QUỐC TẾ TPHCM (ISHCMC)

TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH (BIS)

TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH (BIS)

TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN (SSIS)

TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN (SSIS)