TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Trở về
Công trình

Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Cung cấp

Tủ điện, thang máng cáp

Địa điểm

Quận 7, TP.HCM

Thời gian thực hiện

năm 2010

Dự án khác

HỆ THỐNG PHÒNG PET/CT VÀ CYCLOTRON – BV CHỢ RẪY

HỆ THỐNG PHÒNG PET/CT VÀ CYCLOTRON – BV CHỢ RẪY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT

TRƯỜNG QUỐC TẾ TPHCM (ISHCMC)

TRƯỜNG QUỐC TẾ TPHCM (ISHCMC)

TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH (BIS)

TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH (BIS)

TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN (SSIS)

TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN (SSIS)