TRƯỜNG QUỐC TẾ TPHCM (ISHCMC)

TRƯỜNG QUỐC TẾ TPHCM (ISHCMC)

Trở về
Công trình

Trường quốc tế TPHCM (ISHCMC)

Cung cấp

Xe sạc Laptop/Ipad và hệ thống điện

Địa điểm

P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức

Thời gian thực hiện

năm 2012 - Nay

Dự án khác

HỆ THỐNG PHÒNG PET/CT VÀ CYCLOTRON – BV CHỢ RẪY

HỆ THỐNG PHÒNG PET/CT VÀ CYCLOTRON – BV CHỢ RẪY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT

TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH (BIS)

TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH (BIS)

TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN (SSIS)

TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN (SSIS)