NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP

NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP

Trở về
Công trình

Nhà máy nước Tân Hiệp

Cung cấp và lắp đặt

Tủ điện, tủ hòa đồng bộ MBA

Địa Điểm

H.Hóc Môn, TP.HCM

Thực hiện

Năm 2015

Dự án khác

TRẠM BƠM NƯỚC THÔ HÒA PHÚ

TRẠM BƠM NƯỚC THÔ HÒA PHÚ

NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ NAM CÔN SƠN

NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ NAM CÔN SƠN

TÒA THÁP THÔNG GIÓ – ĐƯỜNG HẦM SÔNG SÀI GÒN

TÒA THÁP THÔNG GIÓ – ĐƯỜNG HẦM SÔNG SÀI GÒN