TRẠM BƠM NƯỚC THÔ HÒA PHÚ

TRẠM BƠM NƯỚC THÔ HÒA PHÚ

Trở về
Công trình

Trạm bơm nước thô Hòa Phú

Cung cấp và lắp đặt

Bảo trì trạm biến áp 2500KVA, tủ hòa đồng bộ MBA

Địa Điểm

H.Củ Chi, TP.HCM

Thực hiện

Năm 2017

Dự án khác

NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ NAM CÔN SƠN

NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ NAM CÔN SƠN

NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP

NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP

TÒA THÁP THÔNG GIÓ – ĐƯỜNG HẦM SÔNG SÀI GÒN

TÒA THÁP THÔNG GIÓ – ĐƯỜNG HẦM SÔNG SÀI GÒN