TÒA THÁP THÔNG GIÓ – ĐƯỜNG HẦM SÔNG SÀI GÒN

TÒA THÁP THÔNG GIÓ – ĐƯỜNG HẦM SÔNG SÀI GÒN

Trở về
Công trình

Hai tòa tháp thông gió - đường hầm sông Sài Gòn

Cung cấp và lắp đặt

Hệ thống M&E

Địa Điểm

Q.1, TP.HCM và P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức

Thực hiện

Năm 2008-2010

Dự án khác

TRẠM BƠM NƯỚC THÔ HÒA PHÚ

TRẠM BƠM NƯỚC THÔ HÒA PHÚ

NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ NAM CÔN SƠN

NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ NAM CÔN SƠN

NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP

NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP