NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ NAM CÔN SƠN

NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ NAM CÔN SƠN

Trở về
Công trình

Nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn

Cung cấp và lắp đặt

Hệ thống nối đất chống sét

Địa Điểm

H.Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Thực hiện

Năm 2012 & 2015

Dự án khác

TRẠM BƠM NƯỚC THÔ HÒA PHÚ

TRẠM BƠM NƯỚC THÔ HÒA PHÚ

NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP

NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP

TÒA THÁP THÔNG GIÓ – ĐƯỜNG HẦM SÔNG SÀI GÒN

TÒA THÁP THÔNG GIÓ – ĐƯỜNG HẦM SÔNG SÀI GÒN