TRƯỜNG QUỐC TẾ UNIS HÀ NỘI

TRƯỜNG QUỐC TẾ UNIS HÀ NỘI

Trở về
Công trình

Trường Quốc Tế UNIS Hà Nội

Cung cấp

Xe sạc Laptop/Ipad

Địa điểm

Hà Nội

Thời gian thực hiện

năm 2014

Dự án khác

HỆ THỐNG PHÒNG PET/CT VÀ CYCLOTRON – BV CHỢ RẪY

HỆ THỐNG PHÒNG PET/CT VÀ CYCLOTRON – BV CHỢ RẪY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT

TRƯỜNG QUỐC TẾ TPHCM (ISHCMC)

TRƯỜNG QUỐC TẾ TPHCM (ISHCMC)

TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH (BIS)

TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH (BIS)